BG|EN|.|.

Информация за достъпност

Тази страница описва методите и технологията, използвана при създаването на сайта, целящи повишена достъпност и адекватно поведение пред съвременните машини за търсене. Този сайт е пректиран и създаден спрямо спецификациите на W3C като е предвидена преходност и адекватно визуализиране под различни платформи, устройства и Уеб четци.

Печат

Сайтът има отделен стил за печат, достъпен при повикване функцията на браузъра. При печатане се скриват навигацията, снимков материал и се отпечатва само съдържанието.

Дизайн и разработка

Този сайт е проектиран и разработен в съответствие със следните W3C насоки и стандарти: Всички страници са валидирани като XHTML 1.0 Strict код. Визуалната презентация на страниците е базирана на листове с каскадни стилове версия 2.1, специфицирана от W3C.