BG|EN|.|.
Нашите клиенти

Клиенти

Наши клиенти са почти всички производители на бира, безалкохолни напитки, сокове, сладолед, кафе и други бързооборотни стоки в България и Европа като цяло.

Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс Клиенти на Алфакомерс